ANNONSER:

Hem | Nästa nummer | Annonsering | Arkiv | Artikelsök | Historik | Branschregister | Korsord | Länkar | Beställningar | Kontakt
| Annonsbokning | Annonspriser | Utgivningsplan | Tekniska data |
 


Annonspriser

Format Satsyta 4-färg Rabatter:
Uppslag
Utfallande
398x270 mm
420x297 mm
24.600:– Vid samtidig bokning av:

3 annonser lämnas 10 % rabatt
5 annonser lämnas 15 % rabatt

1/1-sida
Utfallande
185x270 mm
210x297 mm
15.800:–
1/2-sida 91x270 mm
alt. 185x133 mm
10.700:–
1/4-sida 91x133 mm
alt. 185x65 mm
6.800:–
1/8-sida 91x65 mm
alt. 185x32 mm
4.900:–
2:a och 3:e omslag 185x270 mm 16.500:–
4:e omslag 185x260 mm 17.000:–
Bilagor Max 30 g: 16.700:–, Max 50 g: 17.600:–
Branschregister 8 införanden per kalenderår 6.500:-
Banner Utrymme på hemsida, 140 x 80 pixlar 1.200:-/kvartal, 4.400:-/år
 
 

Förlags AB Bygg & teknik, Sveavägen 116, 6 tr, 113 50 Stockholm • Telefon 08-612 17 50