ANNONSER:

Hem | Nästa nummer | Annonsering | Arkiv | Artikelsök | Historik | Branschregister | Korsord | Länkar | Beställningar | Kontakt
 


Historik

Sveriges äldsta byggtidning

Bygg & teknik är Sveriges äldsta byggtidning. Under 2014 utger vi vår 106:e årgång.
Tidningen, som från början utgavs två gånger i månaden utkom med det första numret den 2 mars 1909 under namnet Tidning för byggnadskonst. Ett namn som skulle leva kvar fram till 1966, då det kortades till ned till Byggnadskonst. Det namnet kom i sin tur att leva kvar fram till 1984 då tidningen bytte till namnet Bygg & teknik.

Den första redaktören var W Hagqvist och han svarade för tidningens utgivning under dess första halvår. Till hösten 1909 efterträddes han av redaktör J F Lindegren, som skulle bli tidningens redaktionelle ledare i mer än 20 år – det vill säga ända in på 30-talet.

Bygg & teknik är således en tidning med lång tradition, men också en tidning i tiden.
En tidning som sprider aktuell bygginformation till branschens folk.

I vårt arkiv kan du läsa vad som skrivits under åren ner till 1929.


Det första numret utkom 2 mars 19091934 1938 1955 1978 1980 1984 2004
 
 

Förlags AB Bygg & teknik, Sveavägen 116, 6 tr, 113 50 Stockholm • Telefon 08-612 17 50