ANNONSER:

Hem | Nästa nummer | Annonsering | Arkiv | Artikelsök | Historik | Branschregister | Korsord | Länkar | Beställningar | Kontakt
 


Ledare 1 /14

Byggandet otillräckligt trots starkare konjunktur

Bostadsbyggandet ökade med 20 procent under 2013, enligt Boverkets indikatorer som publicerades i slutet av förra året. Cirka 28000 bostäder påbörjades, varav 25700 genom nybyggnad och 2300 genom ombyggnad. I år förväntas ökningen fortsätta när konjunkturen tar fart. Men antalet nya bostäder kommer dock enligt prognosen ändå inte att räcka till.
Stig Dahlin
chefredaktör

Konjunkturen förväntas ta fart mot slutet av 2014, även om utvecklingen är kantad av osäkerhet. Priserna på bostadsrätter har redan ökat markant under 2013. Under första halvåret 2013 påbörjades cirka 16000 bostäder, enligt Boverkets indikatorer som noga följer utvecklingen på bostadsmarknaden och publiceras flera gånger om året. Under 2014 ökar byggandet enligt Boverket med elva procent, jämfört med 2013. Cirka 31 000 bostäder förväntas påbörjas, varav 29000 genom nybyggnad och 2000 genom ombyggnad.

”Den ständiga bristen på bostäder

hämmar tillväxten och pressar

upp bostadspriser och skuldsättning”

Framför allt i Storstockholm byggs det mer under 2013 och 2014, enligt Boverkets bedömning. Där har byggloven för flerbostadshus preliminärt ökat med 65 procent det senaste året. Bostadsbyggandet är dock i vanlig ordning fortfarande för lågt för att svara mot befolkningsökningen.

I år ökar byggandet av bostadsrätter mest, men även hyresrätter förväntas öka. Boverket bedömer att småhusbyggandet tar viss fart under 2014, men bolånetaket gör att ökningen blir mindre än under konjunkturuppgången 2010.

Ungdomspuckeln är snart över men andra utmaningar väntar enligt Boverket indikatorer framöver. Fram till år 2020 förväntas antalet personer i åldern 19 till 24 år minska med cirka 135000 eller med 17 procent. I stället kommer ålderskategorin 25 till 34 år att öka, dessutom förväntas åldersgruppen 65 till 85 år att öka stadig.

Det vore en mycket angelägen uppgift för alla inblandade parter att, genom ett rejält ökat byggande, råda bot på den ständiga bristen på bostäder som hämmar tillväxten i landet och driver upp bostadspriser och därmed människors skuldsättning.
 
 

Förlags AB Bygg & teknik, Sveavägen 116, 6 tr, 113 50 Stockholm • Telefon 08-612 17 50